Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-11-2017
 • Tổng thể mặt ngoài căn hộ block A
  1
 • Tổng thể mặt ngoài căn hộ block B
  2
 • Hoàn thiện cảnh quan mặt tiền dự án
  3
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  4
 • Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  5
 • Hồ bơi đang được hoàn thiện để đưa vào phục vụ cư dân
  6
 • Hệ thống hầm giữ xe đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  7
 • Khu vực thùng thư tập trung đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  8
 • Hình ảnh hành lang khu căn hộ
  9
 • Hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân
  10

Hình ảnh thi công đến ngày 15-11-2017
Tổng thể mặt ngoài căn hộ block A 1 Tổng thể mặt ngoài căn hộ block B 2 Hoàn thiện cảnh quan mặt tiền dự án 3 Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân 4 Công viên nội khu đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân 5 Hồ bơi đang được hoàn thiện để đưa vào phục vụ cư dân 6 Hệ thống hầm giữ xe đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân 7 Khu vực thùng thư tập trung đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân 8 Hình ảnh hành lang khu căn hộ 9 Hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được hoàn thiện và đưa vào phục vụ cư dân 10