Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-01-2016
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 7 - block A
  1
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 7 - block A
  2
 • Đang lắp dựng cột sàn tầng 8 - block A
  3
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 9 - block B
  5
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 9 - block B
  6
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 9 - block B
  7
 • Đang lắp dựng cột sàn tầng 10 - block B:
  8

Hình ảnh thi công đến ngày 15-01-2016
Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 7 - block A 1 Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 7 - block A 2 Đang lắp dựng cột sàn tầng 8 - block A 3 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 9 - block B 5 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 9 - block B 6 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 9 - block B 7 Đang lắp dựng cột sàn tầng 10 - block B: 8