Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-02-2016
 • Đã đổ bê tông sàn tầng 8 - block A
  1
 • Đang lắp dựng cột sàn tầng 9 - block A
  2
 • Đang lắp dựng cột sàn tầng 9 - block A
  3
 • Đã đổ bê tông sàn tầng 9 - block B
  4
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block B
  5
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block B
  6

Hình ảnh thi công đến ngày 15-02-2016
Đã đổ bê tông sàn tầng 8 - block A 1 Đang lắp dựng cột sàn tầng 9 - block A 2 Đang lắp dựng cột sàn tầng 9 - block A 3 Đã đổ bê tông sàn tầng 9 - block B 4 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block B 5 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block B 6