Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-05-2016
 • Đã đổ bê tông sàn tầng 15 - block A
  6
 • Đã đổ bê tông sàn tầng 15 - block A
  5
 • Đang lắp dựng cột sàn tầng 16 - block A
  7
 • Đang thi công sàn tầng 17 - block B
  1
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 17 - block B
  2
 • Đang thi công cột sàn tầng 18 - block B
  4

Hình ảnh thi công đến ngày 15-05-2016
Đã đổ bê tông sàn tầng 15 - block A 6 Đã đổ bê tông sàn tầng 15 - block A 5 Đang lắp dựng cột sàn tầng 16 - block A 7 Đang thi công sàn tầng 17 - block B 1 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 17 - block B 2 Đang thi công cột sàn tầng 18 - block B 4