Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-07-2016
 • Đang thi công tầng thượng - block A
  1
 • Đang lắp dựng cốp pha và cốt thép sàn tầng thượng – block A
  2
 • Đang thi công cốt thép vách thang máy tầng thượng - block A
  3
 • Đang xây tường bao căn hộ và thi công hệ thống nước cấp tầng 8 - block A
  5
 • Đang thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 8 – block A
  6
 • Đang tô tường hành lang căn hộ tầng 5 - block A
  7
 • Đã đổ bê tông sàn tầng thượng - block B
  8
 • Đã đổ bê tông vách thang máy tầng thượng - block B
  9
 • Đang lắp dựng cốp pha tầng kỹ thuật - block B
  9a
 • Đang lắp đặt hệ thống M&E tầng 9 - block B
  10
 • Đang thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 9 – block B
  12
 • Đang tô tường hành lang căn hộ tầng 6 - block B
  13

Hình ảnh thi công đến ngày 15-07-2016
Đang thi công tầng thượng - block A 1 Đang lắp dựng cốp pha và cốt thép sàn tầng thượng – block A 2 Đang thi công cốt thép vách thang máy tầng thượng - block A 3 Đang xây tường bao căn hộ và thi công hệ thống nước cấp tầng 8 - block A 5 Đang thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 8 – block A 6 Đang tô tường hành lang căn hộ tầng 5 - block A 7 Đã đổ bê tông sàn tầng thượng - block B 8 Đã đổ bê tông vách thang máy tầng thượng - block B 9 Đang lắp dựng cốp pha tầng kỹ thuật - block B 9a Đang lắp đặt hệ thống M&E tầng 9 - block B 10 Đang thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 9 – block B 12 Đang tô tường hành lang căn hộ tầng 6 - block B 13