Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-08-2016
 • Tiếp tục hoàn thiện block A
  1
 • Xây tường bao căn hộ tầng 17 - block A
  4
 • Thi công hệ thống nước cấp tầng 12 - block A
  5
 • Thi công hệ thống nước thoát tầng 12 - block A
  6
 • Lắp khung cửa tầng 11 - block A
  7
 • Tô tường hành lang căn hộ tầng 11 - block A
  8
 • Tiếp tục hoàn thiện block B
  9
 • Xây tường bao căn hộ tầng 15 - block B
  12
 • Thi công hệ thống nước cấp tầng 12 - block B
  13
 • Thi công hệ thống nước thoát tầng 12 - block B
  14
 • Lắp khung cửa tầng 11 - block B
  15
 • Tô tường hành lang căn hộ tầng 9 - block B
  16

Hình ảnh thi công đến ngày 15-08-2016
Tiếp tục hoàn thiện block A 1 Xây tường bao căn hộ tầng 17 - block A 4 Thi công hệ thống nước cấp tầng 12 - block A 5 Thi công hệ thống nước thoát tầng 12 - block A 6 Lắp khung cửa tầng 11 - block A 7 Tô tường hành lang căn hộ tầng 11 - block A 8 Tiếp tục hoàn thiện block B 9 Xây tường bao căn hộ tầng 15 - block B 12 Thi công hệ thống nước cấp tầng 12 - block B 13 Thi công hệ thống nước thoát tầng 12 - block B 14 Lắp khung cửa tầng 11 - block B 15 Tô tường hành lang căn hộ tầng 9 - block B 16