Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-09-2016
 • Tiếp tục hoàn thiện block A
  1
 • Xây tường bao căn hộ tầng 18 - block A
  2
 • Lắp khung cửa tầng 17 - block A
  3
 • Tô tường hành lang căn hộ tầng 13 - block A
  4
 • Bã sơn tường bao căn hộ tầng 12 - block A
  5
 • Tiếp tục hoàn thiện block B
  6
 • Xây tường bao căn hộ tầng 17 - block B
  7
 • Thi công hệ thống nước cấp tầng 14 - block B
  8
 • Lắp khung cửa tầng 13 - block B
  9

Hình ảnh thi công đến ngày 15-09-2016
Tiếp tục hoàn thiện block A 1 Xây tường bao căn hộ tầng 18 - block A 2 Lắp khung cửa tầng 17 - block A 3 Tô tường hành lang căn hộ tầng 13 - block A 4 Bã sơn tường bao căn hộ tầng 12 - block A 5 Tiếp tục hoàn thiện block B 6 Xây tường bao căn hộ tầng 17 - block B 7 Thi công hệ thống nước cấp tầng 14 - block B 8 Lắp khung cửa tầng 13 - block B 9