Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-10-2015
 • Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 1
  2
 • Đang thi công cột sàn tầng lửng
  3
 • Đang thi công cột sàn tầng lửng
  4
 • Đang thi công cột sàn tầng lửng
  5
 • Đang thi công cột sàn tầng lửng
  6
 • Đang thi công cột sàn tầng lửng
  7
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng lửng
  8
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng lửng
  9

Hình ảnh thi công đến ngày 15-10-2015
Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 1 2 Đang thi công cột sàn tầng lửng 3 Đang thi công cột sàn tầng lửng 4 Đang thi công cột sàn tầng lửng 5 Đang thi công cột sàn tầng lửng 6 Đang thi công cột sàn tầng lửng 7 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng lửng 8 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng lửng 9