Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-10-2016
 • Tiếp tục hoàn thiện block A
  1
 • Hoàn thành xây tường bao căn hộ - block A
  2
 • Hoàn thành lắp khung cửa - block A
  3
 • Tô tường căn hộ tầng 15 - block A
  4
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 8 - block A
  5
 • Tiếp tục hoàn thiện block B
  6
 • Xây tường bao căn hộ tầng 18 - block B
  7
 • Tô tường căn hộ tầng 13 - block B
  8
 • Lắp khung cửa tầng 15 - block B
  9
 • Đóng khung trần thạch cao tầng 8 - block B
  10

Hình ảnh thi công đến ngày 15-10-2016
Tiếp tục hoàn thiện block A 1 Hoàn thành xây tường bao căn hộ - block A 2 Hoàn thành lắp khung cửa - block A 3 Tô tường căn hộ tầng 15 - block A 4 Đóng khung trần thạch cao tầng 8 - block A 5 Tiếp tục hoàn thiện block B 6 Xây tường bao căn hộ tầng 18 - block B 7 Tô tường căn hộ tầng 13 - block B 8 Lắp khung cửa tầng 15 - block B 9 Đóng khung trần thạch cao tầng 8 - block B 10