Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-11-2015
 • Chuẩn bị đổ bê tông 50% còn lại sàn tầng 3
  1
 • Chuẩn bị đổ bê tông 50% còn lại sàn tầng 3
  2
 • Đã hoàn thành 50% sàn tầng 4
  3
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 5
  4
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 5
  5

Hình ảnh thi công đến ngày 15-11-2015
Chuẩn bị đổ bê tông 50% còn lại sàn tầng 3 1 Chuẩn bị đổ bê tông 50% còn lại sàn tầng 3 2 Đã hoàn thành 50% sàn tầng 4 3 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 5 4 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 5 5