Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-12-2015
 • Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 5 - block A
  1
 • Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 5 - block A
  2
 • Công tác tưới nước bảo dưỡng sàn tầng 5 - block A
  3
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 6 - block B
  4
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 6 - block B
  6
 • Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 6 - block B
  8
 • Đang lắp dựng cột sàn tầng 7 - block B
  9

Hình ảnh thi công đến ngày 15-12-2015
Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 5 - block A 1 Đã hoàn thiện bê tông sàn tầng 5 - block A 2 Công tác tưới nước bảo dưỡng sàn tầng 5 - block A 3 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 6 - block B 4 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 6 - block B 6 Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 6 - block B 8 Đang lắp dựng cột sàn tầng 7 - block B 9