Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-8-2015
 • Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
  hinh 1
 • Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
  Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
 • Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
  Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
 • Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
  Hình ảnh thi công đến ngày 15-8-2015
 • Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
  6
 • Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
  7
 • Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
  8
 • Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm
  9

Hình ảnh thi công đến ngày 15-8-2015
Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm hinh 1 Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm Hình ảnh thi công đến ngày 15-8-2015 Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm 6 Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm 7 Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm 8 Đã hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm 9