Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


Hình ảnh thực tế Melody Residences
 • Tổng thể mặt ngoài căn hộ block A
  hình ảnh thực tế
 • Tổng thể mặt ngoài căn hộ block B
  hình ảnh thực tế
 • Cảnh quan mặt tiền dự án
  hình ảnh thực tế
 • Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
  hình ảnh thực tế
 • Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
  hình ảnh thực tế
 • Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
  hình ảnh thực tế
 • Hồ bơi đã được hoàn thiện để đưa vào phục vụ cư dân
  hình ảnh thực tế
 • Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
  hình ảnh thực tế
 • Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
  hình ảnh thực tế
 • Khu vực thùng thư tập trung đã đưa vào phục vụ cư dân
  hình ảnh thực tế
 • Hệ thống thang máy đã đưa vào phục vụ cư dân
  hình ảnh thực tế

Hình ảnh thực tế Melody Residences

Tổng thể mặt ngoài căn hộ block A hình ảnh thực tế Tổng thể mặt ngoài căn hộ block B hình ảnh thực tế Cảnh quan mặt tiền dự án hình ảnh thực tế Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân hình ảnh thực tế Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân hình ảnh thực tế Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân hình ảnh thực tế Hồ bơi đã được hoàn thiện để đưa vào phục vụ cư dân hình ảnh thực tế Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân hình ảnh thực tế Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân hình ảnh thực tế Khu vực thùng thư tập trung đã đưa vào phục vụ cư dân hình ảnh thực tế Hệ thống thang máy đã đưa vào phục vụ cư dân hình ảnh thực tế