Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


Hình ảnh hoàn thiện Melody Residences
hình ảnh thực tế
Tổng thể mặt ngoài căn hộ block A
hình ảnh thực tế
Tổng thể mặt ngoài căn hộ block B
hình ảnh thực tế
Cảnh quan mặt tiền dự án
hình ảnh thực tế
Cảnh quan mặt tiền dự án
hình ảnh thực tế
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Công viên nội khu đã đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Hồ bơi đã được hoàn thiện để đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Hồ bơi đã được hoàn thiện để đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Khu vực thùng thư tập trung đã đưa vào phục vụ cư dân
hình ảnh thực tế
Hệ thống thang máy đã đưa vào phục vụ cư dân