Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody ResidencesMẶT BẰNG CĂN HỘ TẦNG TRỆT (Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh để xem lớn hơn)

Mặt bằng thương mại

MẶT BẰNG CĂN HỘ TẦNG LỬNG (Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh để xem lớn hơn)

Mặt bằng thương mại

MẶT BẰNG CĂN HỘ TẦNG LỬNG

Mặt bằng thương mại

MẶT BẰNG CĂN HỘ TẦNG LỬNG

Mặt bằng thương mại